درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد شکایات

در صورت داشتن شکایات یا نظرات میتوانید از این بخش اقدام کنید

 سولات پیش از خرید

در صورت داشتن سوال در مورد سرویس ها و یا شیوه ی پرداخت میتوانید از این بخش راهنمایی دریافت کنید

 پشتیبانی سرور اختصاصی و مجازی

درصورت داشتن نیاز به پشتیبانی سرور اختصاصی و یا مجازی از این بخش اقدام فرمایید

 پشتیبانی هاست اشتراکی

در صورت داشتن هر گونه سوال و یا نیاز به پشتیبانی هاست میتوانید از این بخش اقدام فرمایید

 پشتیبانی نمایندگان

این بخش جهت رسیدگی به مشکلات نمایندگان میباشد در صورت بروز هر گونه مشکل یا سوال از این بخش اقدام کنید

 پشتیبانی دامنه

این بخش جهت رسیدگی به مشکلات ثبت دامنه و یا هر گونه مشکل دیگر میباشد و شما کاربران عزیز میتوانید از این بخش درخواست پشتیبانی داشته باشید