سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

p1

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 1 هسته 1 گیگا هرتز سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 25 گیگابایتهارد
 • 1024 مگابایت رم
 • 50 گیگابایت پهنای باند
p2

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 2 هسته 2 گیگا هرتز سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 50 گیگابایتهارد
 • 2024 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت پهنای باند
p3

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 4 هسته سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 100 گیگابایتهارد
 • 4024 مگابایت رم
 • 200 گیگابایت پهنای باند
p4

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 5 هسته سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 150 گیگابایتهارد
 • 8024 مگابایت رم
 • 400گیگابایت پهنای باند
p5

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 1 هسته 6 گیگا هرتز سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 200 گیگابایتهارد
 • 12024 مگابایت رم
 • 900 گیگابایت پهنای باند
p6

کامل Level 1سطح مدیریت

 • 8 هسته سی پی یو
 • 1 آی پی اختصاصی
 • 300 گیگابایتهارد
 • 16024 مگابایت رم
 • 1200گیگابایت پهنای باند