نمایندگی هاست سی پنل

۵ گیگابایت SSD NVMe

فضا ۵ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
دی ان اس اختصاصی دارد
کلود لینوکس(ابری) دارد
SSL رایگان برای زیرمجموعه ها دارد
مدیریت کامل کنترل پنل نمایندگی بله
تعداد اکانت قابل ایجاد ۸ عدد(قابل افزایش)
زمان تحویل بلافاصله بعد از پرداخت
هزینه ماهیانه ۲۵,۰۰۰ هزار تومان

۱۰ گیگابایت SSD NVMe

فضا 10گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
دی ان اس اختصاصی دارد
کلود لینوکس(ابری) دارد
SSL رایگان برای زیرمجموعه ها دارد
مدیریت کامل کنترل پنل نمایندگی بله
تعداد اکانت قابل ایجاد15عدد(قابل افزایش)
زمان تحویل بلافاصله بعد از پرداخت
هزینه ماهیانه 36,۰۰۰ هزار تومان

۲۰ گیگابایت SSD NVMe

فضا 20گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
دی ان اس اختصاصی دارد
کلود لینوکس(ابری) دارد
SSL رایگان برای زیرمجموعه ها دارد
مدیریت کامل کنترل پنل نمایندگی بله
تعداد اکانت قابل ایجاد23عدد(قابل افزایش)
زمان تحویل بلافاصله بعد از پرداخت
هزینه ماهیانه 55,۰۰۰ هزار تومان

۳۰ گیگابایت SSD NVMe

فضا 30گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
دی ان اس اختصاصی دارد
کلود لینوکس(ابری) دارد
SSL رایگان برای زیرمجموعه ها دارد
مدیریت کامل کنترل پنل نمایندگی بله
تعداد اکانت قابل ایجاد32عدد(قابل افزایش)
زمان تحویل بلافاصله بعد از پرداخت
هزینه ماهیانه 74,۰۰۰ هزار تومان

نامحدود SSD NVMe

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
دی ان اس اختصاصی دارد
کلود لینوکس(ابری) دارد
SSL رایگان برای زیرمجموعه ها دارد
مدیریت کامل کنترل پنل نمایندگی بله
تعداد اکانت قابل ایجاد80عدد(قابل افزایش)
زمان تحویل بلافاصله بعد از پرداخت
هزینه ماهیانه 100,۰۰۰ هزار تومان