نمایندگی هاست فرانسه

10 گیگابایت

10 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل کاربران Direct Admin
کنترل پنل نماینده Whm
وب سایت قابل میزبانی نامحدود
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهانه
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
دارای گواهی SSL رایگان
ورژن PHP دلخواه
قیمت ماهیانه 35 هزار تومان

20 گیگابایت

20گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل کاربران Direct Admin
کنترل پنل نماینده Whm
وب سایت قابل میزبانی نامحدود
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهانه
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
دارای گواهی SSL رایگان
ورژن PHP دلخواه
قیمت ماهیانه 50 هزار تومان

30 گیگابایت

30گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل کاربران Direct Admin
کنترل پنل نماینده Whm
وب سایت قابل میزبانی نامحدود
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهانه
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
دارای گواهی SSL رایگان
ورژن PHP دلخواه
قیمت ماهیانه 65 هزار تومان

50گیگابایت

50 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل کاربران Direct Admin
کنترل پنل نماینده Whm
وب سایت قابل میزبانی نامحدود
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهانه
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
دارای گواهی SSL رایگان
ورژن PHP دلخواه
قیمت ماهیانه 80 هزار تومان

300 گیگابایت

300 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل کاربران Direct Admin
کنترل پنل نماینده Whm
وب سایت قابل میزبانی نامحدود
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهانه
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
دارای گواهی SSL رایگان
ورژن PHP دلخواه
قیمت ماهیانه 200 هزار تومان