هاست سی پنل آلمان

١ گیگابایت SSD NVMe

فضا ١ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
کلود لینوکس(ابری) بله
وب سرور لایت اسپید
رم اختصاصی ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی ٢ هسته
بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
هزینه ماهیانه ۱۵,۰۰۰ هزار تومان

٢ گیگابایت SSD NVMe

فضا 2گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
کلود لینوکس(ابری) بله
وب سرور لایت اسپید
رم اختصاصی 2 گیگ
سی پی یو اختصاصی ٢ هسته
بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
هزینه ماهیانه 25,۰۰۰ هزار تومان

٣ گیگابایت SSD NVMe

فضا 3گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
کلود لینوکس(ابری) بله
وب سرور لایت اسپید
رم اختصاصی 3گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
هزینه ماهیانه 34,۰۰۰ هزار تومان

۵ گیگابایت SSD NVMe

فضا 5گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند نامحدود
کلود لینوکس(ابری) بله
وب سرور لایت اسپید
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 4 هسته
بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
هزینه ماهیانه 49,۰۰۰ هزار تومان

نامحدود SSD NVMe

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
کلود لینوکس(ابری) بله
وب سرور لایت اسپید
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 4 هسته
بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
ورژن پی اچ قابل تغیر از ٤ تا ٧
گواهینامه امنیتی رایگان https)ssl) دارد
هزینه ماهیانه 63,۰۰۰ هزار تومان