سرور مجازی ایران آسیاتک

سرور مجازی ایران آسیاتک

سرور مجازی ایران آسیاتک - 1

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
10GB هارد
1 گیگاهرتز سی پی یو
512 مگابایت رم
100 گیگ پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 2

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
20GB هارد
1 گیگاهرتز سی پی یو
1024 مگابایت رم
200 گیگ پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 3

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
30GB هارد
1 گیگاهرتز سی پی یو
2048 مگابایت رم
300 گیگ پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 4

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
40GB هارد
1 گیگاهرتز سی پی یو
4096 مگابایت رم
نامحدود پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 5

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
50GB هارد
2 گیگاهرتز سی پی یو
6000 مگابایت رم
نامحدود پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 6

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
60GB هارد
2 گیگاهرتز سی پی یو
8000 مگابایت رم
نامحدود پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 7

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
70GB هارد
3 گیگاهرتز سی پی یو
10000 مگابایت رم
نامحدود پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور

سرور مجازی ایران آسیاتک - 8

Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 6 ساعت بعد از پرداخت
80GB هارد
3 گیگاهرتز سی پی یو
12000 مگابایت رم
نامحدود پهنای باند
۱۰۰۰Mbps پورت سرور
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /... سیستم عامل
کامل وضعیت دسترسی به روت
ایران کشور