سرور اختصاصی آلمان
 • Product 1

  EX41

  • Cpu;Intel® Core™ i7-6700
   Ram;32 GB DDR4
   Hard;2x4 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
   Port;1Gbit/s
   Backup Space;100 GB
  یکبار
  673,000تومان + 115,000تومان هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 2

  EX41-SSD

  • Cpu;Intel® Core™ i7-6700
   Ram;32 GB DDR4
   Hard;2 x 500 GB SSD
   Port;1Gbit/s
   Backup Space;100 GB
  فقط
  673,000/ماهیانه
  115,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 3

  EX41S-SSD

  • Cpu;Intel® Core™ i7-6700
   Ram;64 GB DDR4
   Hard; 500 GB SSD
   Port;1Gbit/s
   Backup Space;100 GB
  فقط
  673,000/ماهیانه
  115,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 4

  PX61-NVMe

  • Cpu;Intel® Core™ i7-6700
   Ram;65 GB DDR4
   Hard;2x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
   Port;1Gbit/s
   Backup Space;100 GB
  فقط
  898,000/ماهیانه
  167,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Product 5

  EX40-Hybrid

  • Cpu;Intel® Core™ i7-4770
   Ram;32 GB DDR3
   Hard;2x2 TB SATA +480 GB SSD
   Port;1Gbit/s
   Backup Space;100 GB
  فقط
  986,000/ماهیانه
  170,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید