ریسلر ایران

3 گیگ

کنترل پنل دایرکت ادمین
ریسلر هاست ایران مخصوص رفع فیلتر
در صورت عدم رضایت از کیفیت تا 7 روز گارانتی برگشت وجه را دارد.

 • نا محدود پهنای باند
 • 10 عدد ادد یوزر
 • ندارد دیتا بیس
 • ایران محل سرور
 • ندارد مسدودیت نمایندگی
 • روزانه-هفتگی-ماهانه بکاب گیری
 • بله تحویل آنی
5 گیگ

کنترل پنل دایرکت ادمین
ریسلر هاست ایران مخصوص رفع فیلتر
در صورت عدم رضایت از کیفیت تا 7 روز گارانتی برگشت وجه را دارد.

 • نا محدود پهنای باند
 • 15 عدد ادد یوزر
 • ندارد دیتا بیس
 • ایران محل سرور
 • ندارد مسدودیت نمایندگی
 • روزانه-هفتگی-ماهانه بکاب گیری
 • بله تحویل آنی
10 گیگ

کنترل پنل دایرکت ادمین
ریسلر هاست ایران مخصوص رفع فیلتر
در صورت عدم رضایت از کیفیت تا 7 روز گارانتی برگشت وجه را دارد.

 • نا محدود پهنای باند
 • 20 عدد ادد یوزر
 • ندارد دیتا بیس
 • ایران محل سرور
 • ندارد مسدودیت نمایندگی
 • روزانه-هفتگی-ماهانه بکاب گیری
 • بله تحویل آنی
نامحدود

کنترل پنل دایرکت ادمین
ریسلر هاست ایران مخصوص رفع فیلتر
در صورت عدم رضایت از کیفیت تا 7 روز گارانتی برگشت وجه را دارد.

 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود ادد یوزر
 • 10 عدد دیتا بیس
 • ایران محل سرور
 • ندارد مسدودیت نمایندگی
 • روزانه-هفتگی-ماهانه بکاب گیری
 • بله تحویل آنی