هاست دانلود
 • Product 1

  50 گیگابایت

  • 50 گیگابایت فضای بکاپ
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود پارک دامنه
   نامحدود زیر دامنه
   ندارد دیتابیس
   نامحدود دیگر امکانات
   Directadmin کنترل پنل
   ندارد بک آپ
  فقط
  25,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  100 گیگ

  • 50 گیگابایت فضای بکاپ
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود پارک دامنه
   نامحدود زیر دامنه
   ندارد دیتابیس
   نامحدود دیگر امکانات
   Directadmin کنترل پنل
   ندارد بک آپ
  فقط
  35,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  200 گیگ

  • 200 گیگابایت فضای بکاپ
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود پارک دامنه
   نامحدود زیر دامنه
   ندارد دیتابیس
   نامحدود دیگر امکانات
   Directadmin کنترل پنل
   ندارد بک آپ
  فقط
  75,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  500 گیگ

  • 500 گیگابایت فضای بکاپ
   نامحدود پهنای باند
   نامحدود پارک دامنه
   نامحدود زیر دامنه
   ندارد دیتابیس
   نامحدود دیگر امکانات
   Directadmin کنترل پنل
   ندارد بک آپ
  فقط
  160,000/ماهیانه
  سفارش دهید