هاست دایرکت ادمین
 • Product 1

  ۱گیگ

  • فضا;1گیگ SSDNVMe
   پهنای باند;نامحدود
   وب سرور;آپاچی کاملا بهینه
   بکاپ گیری;بله
   امکان ریدایرکت;بله
   ورژن php;قابل تغیر
   ساب دامین;نامحدود
   ایمیل اکانت;نامحدود
   افزودن دامین;نامحدود
   دیتابیس;نامحدود
   سایر امکانات;نامحدود
   تحویل;آنی
  فقط
  4,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  ۲گیگ

  • فضا;۲گیگ SSDNVMe
   پهنای باند;نامحدود
   وب سرور;آپاچی بهینه شده
   بکاپ گیری;بله
   امکان ریدایرکت;بله
   ورژن php;قابل تغیر
   ساب دامین;نامحدود
   ایمیل اکانت;نامحدود
   افزودن دامین;نامحدود
   دیتابیس;نامحدود
   سایر امکانات;نامحدود
   تحویل;آنی
  فقط
  6,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  ۳گیگ

  • فضا;۳گیگ SSDNVMe
   پهنای باند;نامحدود
   وب سرور;آپاچی بهینه شده
   بکاپ گیری;بله
   امکان ریدایرکت;بله
   ورژن php;قابل تغیر
   ساب دامین;نامحدود
   ایمیل اکانت;نامحدود
   افزودن دامین;نامحدود
   دیتابیس;نامحدود
   سایر امکانات;نامحدود
   تحویل;آنی
  فقط
  10,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  ۵گیگ

  • فضا;۵گیگ SSDNVMe
   پهنای باند;نامحدود
   وب سرور;اپاچی کاملا بهینه
   کلود لینوکس;بله
   بکاپ گیری;بله
   امکان ریدایرکت;بله
   ورژن php;قابل تغیر
   ساب دامین;نامحدود
   ایمیل اکانت;نامحدود
   افزودن دامین;نامحدود
   دیتابیس;نامحدود
   سایر امکانات;نامحدود
   تحویل;آنی
  فقط
  13,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  10 گیگ

  • فضا;10گیگ SSDNVMe
   پهنای باند;نامحدود
   وب سرور;اپاچی کاملا بهینه
   کلود لینوکس;بله
   بکاپ گیری;بله
   امکان ریدایرکت;بله
   ورژن php;قابل تغیر
   ساب دامین;نامحدود
   ایمیل اکانت;نامحدود
   افزودن دامین;نامحدود
   دیتابیس;نامحدود
   سایر امکانات;نامحدود
   تحویل;آنی
  فقط
  18,000/ماهیانه
  سفارش دهید