پلن مورد نظر را انتخاب نمایید

در صورت عدم رضایت تا ۷ روز مبلغ سرویس عودت داده می شود

نمایندگی دایرکت ادمین پلن ۱

5 گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود اکانت میزبانی
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
لوکیشن آلمان
دیتاسنتر هتزنر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

نمایندگی دایرکت ادمین پلن ۲

۱۰ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود اکانت میزبانی
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
لوکیشن آلمان
دیتاسنتر هتزنر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

نمایندگی دایرکت ادمین پلن ۳

۱۵ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود اکانت میزبانی
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
لوکیشن آلمان
دیتاسنتر هتزنر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه

نمایندگی دایرکت ادمین پلن ۴

۲۰ گیگابایت فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
نامحدود اکانت میزبانی
نامحدود پارک دامین
نامحدود ساب دامین
نامحدود اکانت ایمیل
SSL رایگان
هارد پرسرعت SSD
لوکیشن آلمان
دیتاسنتر هتزنر
پشتیبانی ۲۴ ساعته
کنترل پنل دایرکت ادمین
بک آپ گیری هفتگی ، ماهانه